ایستگاه نانوایی

در این ایستگاه کودکان با ابزارآلات تهیه نان مواد اولیه و روش پخت نان آشنا می شوند