ایستگاه خانه کودک

در این ایستگاه کودک در یک خانه با تمامی تجهیزات در ابعاد کوچک روبرو می شود و می تواند از تمامی فضاها و تجهیزات به صورت خلاقانه استفاده نماید.