ایستگاه شن یا اتاق شن

در این اتاق وسایلی از قبیل میز کار و وسایل بازی فراهم گردیده تا کودکان بتوانند خلاقانه تصاویر یا تفکرات خود را پیاده سازی نمایند

 

 

 

نظر کودک شما در رابطه با ایستگاه ماسه چیست

View Results

Loading ... Loading ...