ایستگاه خرید یا هایپر استار

در این ایستگاه کودکان در شرایط خرید از فروشگاه های بزرگ روبرو می شوند و می توانند خلاقانه به خرید و تعامل با دیگر بچه ها و فروشمدگان قرار گیرند